Các Dòng Xe Mercedes-Benz

Sedan

A-Class

Giá từ 2,429,000,000 ₫

Mercedes-AMG A 35 4MATIC

C-Class

Giá từ 1,709,000,000 ₫

c 200 avantgarde plus den 1 11zon
Các phiên bản
C 200 Avantgarde 1,709,000,000
C 200 Avantgarde Plus 1,914,000,000
C 300 AMG 2,199,000,000
AMG C 43 4MATIC
2,960,000,000₫

 

E-Class

Giá từ 2,159,000,000 ₫

Mercedes-Benz E 180 màu đen
Các phiên bản
E 180 2,159,000,000
E 200 Exclusive 2,540,000,000
E 300 AMG 3,209,000,000

S-Class

Giá từ 5,039,000,000 ₫

Mercedes-Benz S 450 Luxury
Các phiên bản
S 450 4MATIC 5,039,000,000₫
S 450 5,059,000,000
S 450 4MATIC Luxury 5,559,000,000
S 450 Luxury 5,749,000,000₫

Mercedes-Maybach S-Class

Giá từ 8,199,000,000 ₫

mercedes maybach s 680 4matic den obsidian 3 11zon

SUV

GLA

Giá từ 3,430,000,000 ₫

Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+

GLB

Giá từ 2,089,000,000 ₫

Mercedes-Benz GLB 200 AMG

GLC

Giá từ 1,909,000,000 ₫

Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC V1
Các phiên bản
GLC 200 1,909,000,000
GLC 200 4MATIC 2,189,000,000
GLC 200 4MATIC (V1) 2,299,000,000
GLC 300 4MATIC 2,639,000,000
GLC 300 4MATIC (V1) 2,799,000,000
GLC 300 4MATIC Coupé 3,129,000,000₫

GLE

Giá từ 4,619,000,000 ₫

Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC

GLS

Giá từ 5,309,000,000 ₫

Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC

Mercedes-Maybach GLS

Giá từ 8,679,000,000 ₫

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC

G-Class

Giá từ 11,750,000,000 ₫

Mercedes-AMG G 63

Coupé

Mercedes-AMG GT Coupé

Giá từ 11,590,000,000 ₫

Mercedes-AMG GT R

Mercedes-AMG GT 4-door Coupé

Giá từ 6,719,000,000 ₫

Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+

MPV

V-Class

Giá từ 3,039,000,000 ₫

Mercedes-Benz V 250 AMG
Các phiên bản
V 250 Luxury 3,039,000,000
V 250 AMG 3,669,000,000